Föredrag

Clicker Expo – Kay Laurence – Lure, Shape, Target

4 november, 2017

Hon började med att gå igenom teorierna bakom Directed & Self-Directed Learning

Jag försökte hitta en illustrerande bild, men det gjorde jag inte.

Så, Directed är bäst använt när det har med hälsa och säkerhet att göra, till exempel när man lär små barn gå över gatan, eller när man lär en valt sitta ordentligt i stället för sitta på rumpan med benen ut.

Directed learning kan skapa avsaknad av kreativitet, kan skapa beroende.

Jmf grundskola med högskola.

I grundskolan talar läraren om vad man ska läsa, vad man ska anteckna, vad som kommer på provet mm. I högre utbildning får man ofta tänka ut det själv (self-directed).

Self Directed kan

Jobbas på i egen takt.

Skapa fel och frustration.

Svårt att få till precision

Dependent:
– Luring
– Modeling/Molding

Mitt emellan:
– Targets
– Prompts

Self-directed:
– Shape

Kay tycker att man ska ta hänsyn till hur DEN individen som ska lära sig något lär sig bäst. Inte vad du som tränare föredrar.

Lärcykeln:
Visa, Låt eleven testa med hjälp, Låt eleven testa med dig närvarande.

Det som är viktigt för att kunna lära ut

Förstå beteendet
– Sitta framåt eller bakåt?
– Sitt är funktionellt ett avslappnat beteende

Låt inte hunden ta belöningen ur position. Belöna så att hunden inte behöver sträcka sig.

Låt inte “locka-handen” se ut på samma sätt som “belönings-handen”.
– Handen är ju signalen för vad som förväntas

Kay om omvänt lockande:

är detta impulskontroll? Nej det är bara straff

Hon tycker att det lär hunden vad den “inte” ska göra snarare än vad den “ska” göra.

 

“Faster is not better”.

Bryr sig hunden om vårt val? Hur påverkar vårt val hunden?

Föredrag

Clicker Expo – Ken – Låt djuret säga “Nej”

Detta är mina anteckningar, ofta rakt av, ibland lite förklarat. Djuret har ett val. Att säga nej betyder inte ingen godis, utan den kommer alltid få utdelning för att välja att inte göra uppgiften. Lär in ett enkelt beteende som ger utdelning som djuret…

4 november, 2017
Artiklar

Är inte positiv förstärkning detsamma som muta?

Detta är en översättning av en artikel först publicerad på engelska här skriven av Leanne Page “Bästa beteendevetare, jag har läst många av dina artiklar och det låter som att du bara vill att alla ska muta sina barn att bete sig väl. På vilket sätt…

23 oktober, 2017
Privata hunderier

Projekt: Samsas igen

Duppen och Fajsten (illustrerade ovan) har kommit rejält på kant med varandra. Fajsty skäller väldigt mycket av väldigt många anledningar, i väldigt många tonlägen. En av anledningarna och ett av de värsta tonlägena är när han tycker Duppen är för nära. Detta sker med…

10 oktober, 2017
Artiklar

Min hund är dominant/undergiven

Hade en konversation med en på Skype idag angående dominans och undergivenhet. Ni som följer min privata blogg vet att mina hundar slåss. Jag nämnde detta för den jag pratade med på Skype, för det är relevant för mitt mående just nu. Det ställer…

10 oktober, 2017
Föredrag

Byrackabyrån – Varför hundar gör som de gör.

(hur man gör i stället det är ju det vi gör på våra kurser) Fantastiskt imponerad av hur Jessika håller ett helt föredrag med bara några stödord och en whiteboard till hjälp. Visst – hon hade nog hållt samma föredrag ett gäng gånger –…

12 mars, 2017
Bokrecensioner

Helen Philips – Clicker Gundog

Clicker Gundog är utgiven i samarbete med Kay Laurence och Learning about dogs. Boken tar inte upp klickerträningens grunder, utan den förutsätter att du antingen skaffat dem på annat håll eller läst Kays tidigare böcker. Den refererar ibland även till tidigare böcker, vilket jag…

25 juni, 2016
Bokrecensioner

Kay Laurence – Clicker Training – The Perfect Foundation

Det är en mycket grundläggande klickerbok, men väldigt tydlig och varje övning är tydligt uppdelat i steg-för-steg-beskrivningar. Varje kapitel avslutas med “Detta bör du ha koll på nu” med plats för att t.ex. skriva datum när man får koll på det med sin hund,…

25 juni, 2016
Artiklar

Hundmötesproblem?

Först av allt: Du är inte ensam! Hundar som reagerar i möten är allt annat än ovanligt, och det har många olika anledningar. De vanligaste är frustration för att inte komma dit snabbt nog. Den andra är rädd/osäker och vill att den andra hunden…

8 november, 2014